Skøde

Lovgivningen på området blev liberaliseret i januar 2016, hvorfor ejendomsmæglere også har mulighed for at udstede skøder. Siden januar 2016 har Netbolig skrevet mange skøder til stor tilfredshed for køber & sælger. Netbolig har derfor stor erfaring på området. Vores professionelle ansvarsforsikring hos HDI Danmark, gælder også udstedelse af skøder.

One-door Boligsalg:

For sælger:
betyder det at Netbolig også udsteder skødet på handlen og sørger for handlens berigtigelse i overensstemmelse med købsaftalens vilkår og frister. Først når skødet er endeligt og anmærkningsfrit registreret i Retten i Grønland, kan du få dit overskud til rådighed. 

Hvis købers advokat varetager udstedelse og registrering af skøde, varetager advokaten sin klients (købers) interesser - ikke dine interesser. Mens køber allerede har overtaget boligen, skal du vente på at handlens berigtigelse foranlediges gennemført af købers advokat.

En berigtigelse kan tage lang tid, derfor er det meget vigtigt at processen ikke tager unødig lang tid.

Hos Netbolig er vi opmærksomme på at berigtigelsen skal  foregå så hurtigt som det er muligt. Netbolig tilbyder One-door Boligsalg til dig, så du får din handel hurtigt og sikkert på plads.

Du kan altid kontakte os og få en status på berigtigelsen af handlen - altså hvor lang tid du skal forvente før dit overskud bliver frigivet. Sådan handler man også i hele Danmark.

For Køber:
Selvom Netbolig udsteder skødet, er du velkommen til at indhente juridisk rådgivning hos din egen advokat, inden du underskriver købsaftale og skøde.

Nogle gange aftaler man at tilføje "advokat-forbehold" i købsaftalen. Så kan begge parter underskrive købsaftalen. Så har din advokat efterfølgende 5 hverdage til: at godkende handlen, eller komme med indsigelser til handlen i sin helhed, eller helt annullere handlen.

Standardiseret købsaftale og salgsopstilling:
Netbolig anvender en standardiseret formular til salgsopstilling, som er udarbejdet i samarbejde mellem DE og Forbrugerrådet Tænk.

Netbolig bruger en standardiseret formular til købsaftale, som er baseret på DE´s høje standard og tilrettet grønlandske forhold. Denne formular følger gældende love i Grønland og regulerer parternes aftaleforhold på en rimeligmåde. Særaftaler fremgår tydeligt i købsaftalens afsnit: "Individuelle vilkår".


Skøde & Køberrådgivning:
Når du køber bolig hos en anden formidler tilbyder Netbolig professionel Køberrådgivning & Skøde. Dvs. rådgivning sammen med udstedelse af skøde og berigtigelse af handlen i øvrigt. Sælger skal fremlægge en standardiseret købsaftale og tilhørende salgsopstilling. 

Hanne Rose Andersen-Aagaard

Chefjurist

Mobil nummer: (+299)369195

hanne@netbolig.gl

Skriv til Hanne Rose Andersen-Aagaard