Skøde

Lovgivningen på området blev liberaliseret i januar 2016, således at ejendomsmæglere også havde mulighed for at udstede skøder. Siden da har Netbolig skrevet mange skøder til stor tilfredshed for køber og sælger. Vi har derfor stor erfaring på området. Vores professionelle ansvarsforsikring hos TRYG Forsikring A/S gælder også udstedelse af skøder.

Som sælger tilbydes du One-door Boligsalg:

Det betyder at Netbolig også udsteder skødet på handlen og sørger for handlens berigtigelse i overensstemmelse med købsaftalens frister herfor. Først når skødet er endeligt og anmærkningsfrit registreret i Retten i Grønland, kan du få dit overskud til rådighed. 

Hvis købers advokat varetager udstedelse og registrering af skøde, varetager advokaten sin klients interesser - ikke dine interesser. Mens køber allerede har overtaget boligen, skal du vente på at købers advokat færdiggør berigtigelsen, som kan tage lang tid. Desværre er der flere eksempler på advokater, som ikke overholder de aftalte frister for berigtigelsen, hvorfor sælger så skal vente endnu længere. Derfor har vi valgt at tilbyde One-door Boligsalg til dig, så du får en handlen hurtigere på plads. Så kan du altid kontakte os og spørge efter en status på dit salg. Sådan handler man også i hele Danmark.

For Køber:

Selvom Netbolig udsteder skødet, er du velkommen til at indhente juridisk rådgivning hos din egen advokat, inden du underskriver købsaftale og skøde.

Nogle gange aftaler man at tilføje "advokat-forbehold" i købsaftalen. Så kan begge parter underskrive købsaftalen. Herefter har din advokat efterfølgende 5 hverdage til at godkende handlen og eventuelt komme med indsigelser til handlen i sin helhed, eller undlade at godkende handlen.

 

Skøde & Køberrådgivning:
Når du køber bolig hos en anden formidler tilbyder Netbolig professionel Køberrådgivning & Skøde. Dvs. rådgivning sammen med udstedelse af skøde og berigtigelse af handlen i øvrigt. Sælger skal fremlægge en standardiseret købsaftale og tilhørende salgsopstilling. 

 

Bo Grandahl

Ejendomsmægler

Mobil nummer: (+299) 52 98 88

bo@netbolig.gl

Skriv til Bo Grandahl